Wymagania odnośnie pomieszczeń 

 • Znajdujące się w dużych i średnich miastach lub w ich bezpośredniej bliskości, w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu i podobnych.
 • Posiadające wygodny dojazd do posesji
 • Posiadające parking dla co najmniej 30-40 samochodów
 • Spełniające wymagania w zakresie licencji na handel alkoholem (odległość od placówek edukacyjnych, kościoła etc)
 • Posiadające salę sprzedaży o powierzchniоd 800 do 1 200 m2.
 • Położone na parterze budynku
 • Sala sprzedaży stanowi jedno pomieszczenie
 • Lokal posiada dwa wejścia: centralne (dla Klientów) oraz bramę towarową z możliwością podjazdu i wyładunku pojazdami z naczepą 20t
 • Wysokość pomieszczeń nie mniejsza niż 4 metry
 • Podłoga równa, na jednym poziomie, bezpyłowa, łatwa w czyszczeniu, wytrzymująca nacisk 3t na m2 (płytki marmurowe/ podłoga betonowa pokryta polimerem/ posadzki przemysłowe) we wszystkich pomieszczeniach, gwarancja na podłogę nie mniej niż 5 lat.
 • Posiadające pomieszczenia dla personelu (szatnia, pokój administracyjny, pomieszczenia pakowalni art. spożywczych)
 • Z możliwością wydzielenia komory chłodniczej z dostępem dla Klientów, o powierzchni ok 8-10% sali sprzedaży, z temp. 0-4 st.
 • Ściany, sufit, filary pomalowane na jasny kolor
 • Posiadające szczelny dach
 • Włączone do systemu kanalizacji, z dostępem do zimnej i ciepłej wody
 • Posiadające ogrzewanie (zapewniające zimą temp. minimum 18°С)
 • Temp latem w pomieszczeniu nie więcej niż +24°С
 • Przydział energii elektrycznej nie mniej niż 40 kW
 • Oświetlone lampami ze światłem dziennym nie mniej niż 350lx
 • Spełniające wymogi p.poż, wyposażone w sygnalizację (z certyfikatem odpowiedniej organizacji)
 • Posiadające instalację alarmową
 • Posiadające system wentylacji wymuszonej
 • Wyposażone w strefę wejścia (przedsionek z kurtyną powietrzną) po stronie Klienta oraz pomieszczenia przejściowego w strefie dostaw
 • Strefa przyjęcia towarów zamykana bramą
 • Możliwość podłączenia linii telefonicznej i internetu do pomieszczeń biurowych
 • Dokumenty definiujące własność i pełnomocnictwo