Wymagania wobec dostawców i warunki dostawy towarów.

  • Cena towaru z uwzględnieniem kosztu dostawy do sklepu powinna być 20-30% niższa niż w konkurencyjnych sklepach. Można to osiągnąć przez redukcję kosztów opakowania – nie potrzebujemy kolorowych rzucających się w oczy opakowań. Wobec powszechnie znanych marek z renomą ta różnica powinna wynosić 50%.
  • Dostawca powinien zabezpieczyć możliwość zwrotu 100% nie sprzedanych towarów.
  • Płacimy za towar w systemie tygodniowym za ilości sprzedane, a następnie co miesiąc.
  • Dostawca powinien mieć możliwość doręczenia towarów do każdego ze sklepów swoim staraniem i na swój koszt. Istnieje możliwość dostarczania towaru przez firmy trzecie.
  • Jeżeli oferowany towar wymaga licencji na sprzedaż, prosimy o jej okazanie.
  • Jeśli oferujecie Państwo towar, którego zwyczajowy termin przydatności do użycia jest mniejszy niż rok w dniu dostawy, to okres pozostający do końca terminu przydatności powinien być nie krótszy niż 2/3 od daty produkcji.
  • Odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzenia na obszar celny produktów importowanych ponosi Dostawca.
  • Przy składaniu ofert prosimy o wskazanie terenu na jakim Państwo dostarczacie towar oraz metodę realizacji dostaw.
  • Rozpatrujemy wyłącznie oferty towarów klasy ekonomicznej i średniej, nie bierzemy pod uwagę produktów luksusowych oraz towarów szybko psujących się.