Cerințe față de spații

 

 • Situate în orașe mari și medii, fie în imediata apropiere a drumurilor cu trafic intens și similare.
 • Acces lejer către proprietate
 • Parcare disponibilă pentru cel puțin 30-40 de auto
 • Respectarea cerințelor licenței pentru comercializarea băuturilor alcoolice (distanță față de instuțiile de învățământ, biserici, etc.)
 • Sala de vânzare cu o suprafață între 800 și 1200 m2.
 • Situate la parterul clădirii
 • Sala de vânzare - о singură cameră
 • În magazin sunt două intrări: centrală (pentru clienți) și porțile pentru marfă cu acces și descărcare pentru mijloacele de transport cu remorcă de 20 t
 • Înălțimea încăperii – minim  4 metri
 • Pardoseala dreaptă, nivelată, fără praf, ușor de curățat, rezistentă la o sarcină de 3 tone/ m2 (din pulbere de marmură / betonată cu acoperire polimerică / pardoseli industriale) în toate camerele, garanția pardoselii – minim 5 ani.
 • Existența unor camere pentru personal  (vestiar, camera administrativă, camera pentru ambalarea produselor alimentare)
 • Сu posibilitatea de separare a camerei frigorifice cu acces pentru clienți, care ocupă o suprafață de aproximativ 8-10% din sala de vânzare, cu o temperatură de   0-4 grade.
 • Pereții, tavanul, stîlpii – vopsiți în culori aprinse
 • Acoperiș impermeabil
 • Conexiune la sistemul de canalizare cu acces la apă rece și caldă
 • Să existe un sistem de încălzire (care asigura o temperatură de 18 ° С iarna)
 • Temperatura în cameră vara - maxim + 24 ° С
 • Distribuția energiei electrice - minim  40 кW
 • Iluminat cu corpuri de iluminat fluorescente, minim  350 lux
 • Respectarea cerințelor de apărare împotriva incendiilor (PSI), dotare cu sistem de semnalizare  (certificat corespunzător  eliberat de o companie autorizată)
 • Să existe instalație de alarmă
 • Să existe un sistem de ventilație forțată
 • Dotat cu o zonă de intrare (vestibul cu perdea de aer) pentru clenți și un spațiu de transfer în zona de alimentare
 • Spațiul pentru recepția mărfii este închis cu  o poartă
 • Posibilitate de conectare la linia de telefonie și Internet pentru spațiile de birouri
 • Documentele care atestă dreptul de proprietate și împuternicire